header

Versnellingstafels

In september 2018 gaat de Educatieve Agenda Limburg (EAL) een tweede fase in. De EAL is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Fontys Hogeschool en Zuyd Hogeschool, instellingen voor mbo, en schoolbesturen in het po en vo in Limburg. Vraagstukken in het onderwijs, zoals gepersonaliseerd leren, voortijdig schoolverlaten, taalvaardigheid, kansenongelijkheid, aansluiting op de arbeidsmarkt en het lerarentekort vragen om een goede verbinding en samenwerking tussen onderwijssectoren en inzet van praktisch en fundamenteel onderzoek. Dit vormt de basis voor duurzame kwaliteitsverbetering van het Limburgse onderwijs.

Thema tweede fase

Door de partners is gekozen om in de tweede fase projecten te ontwikkelen die bijdragen aan een goede infrastructuur voor de doorgaande ontwikkellijn in het onderwijs. De (verdere) ontwikkeling van initiatieven in de onderwijspraktijk die zowel de leerling als de leraar ondersteunen in het zich verder ontwikkelen. Initiatieven die de aansluiting van verschillende stappen in die ontwikkeling zo soepel mogelijk laten verlopen. Binnen dit hoofdthema worden vier thematische speerpunten onderscheiden: (1) een goede start (vve-po-vo); (2) een goede keuze (vo-mbo/ho); (3) op weg naar werk (mbo/ho-arbeidsmarkt); en (4) altijd een goede leraar voor de klas.

Aanpak

Onder leiding van een onafhankelijke moderator gaan deelnemers aan een versnellingstafel met elkaar in gesprek over concrete idee├źn voor projecten. Per versnellingstafel maken de deelnemers een ranking van welke projecten het meest belangrijk gevonden worden. Hoeveel projecten er gefinancierd worden binnen elk speerpunt hangt af van de omvang van de projecten.

Wanneer

De versnellingstafels vinden plaats op dinsdag 2 oktober van 17.00 tot 20.00 uur bij Fontys Hogescholen te Sittard.

lees hier verder over de vier speerpunten


Sub kop